15 Joer Konventioun Nordstad - Liewensqualitéit fir d'Bierger un éischter Plaz

Liewensqualitéit fir d'Bierger un éischter Plaz. 

©DATer 15 Joer Nordstad Konventioun. Claude Turmes et Pascale Hansen
15 Joer Nordstad Konventioun. Claude Turmes et Pascale Hansen

 

Liewensqualitéit fir d'Bierger un éischter Plaz. No dem Grondsaz schaffen d’Nordstad Gemengen an de Staat säit dem 24. Abrëll 2006 zesummen. Eng erfollegräich Konventioun duerch déi eng sëllege Projete konnten ëmgesat ginn: vun der Hëllefsstellung bei der Planung vu neie gemëschte Quartieren, iwwert de Nordstadbus bis hin zur Ënnerstëtzung bei Fräizäit- an Industrieaktivitéiten. An och weiderhi wäert d'Konventioun Nordstad, iwwert dat zukünftegt Leitbild, zu enger nohalteger Duerf- a Stadentwécklung bäidroen.

Dernière mise à jour